Webapplicatie ontwikkeling in de praktijk

Voor alle duidelijkheid: u hoeft niet met een volledig, technisch uitgewerkt schema bij ons binnen te stappen. Eerlijk gezegd hebben we zelfs liever dat u niet al te veel "technische zaken" concreet voorbereid. Aan een goede omschrijving van waar u naartoe wil hebben we genoeg om samen met u de beste oplossing te zoeken. Stappen

1. Brainstormen en in kaart brengen

U maakt en afspraak met Indigo Productions en legt uw ideeën voor, vertelt wat u nu hebt en waar u naartoe wil. Door het stellen van gerichte vragen krijgen we een goed inzicht in de huidige situatie en behoeften.

2. Functionele Analyse

Omdat een webapplicatie doorgaans wat meer om het lijf heeft dan een doorsnee website en ook bedrijfskristische processen bevat, maken we een functionele analyse. Dit is een document waarin de diverse onderdelen van de oplossing worden beschreven, samen met de voorziene functionaliteit, m.a.w. de processen en gegevensstromen die binnen de applicatie mogelijk moeten zijn.

In functie van de concrete situatie nemen we in dit stadium soms ook al schematische voorstelling van belangrijke schermen op, schema’s van bepaalde processen, etc. Meestal kan er ook een budget bepaald worden.

Samen met u overlopen en bespreken we dit document, we passen aan waar nodig.

3. Programmeren van de applicatie

Deze fase vergt doorgaans het meeste tijd en bestaat uiteraard uit diverse onderdelen:

  • Eerst maken we een functioneel ontwerp: hier ziet u concreet hoe de user interface er zal uitzien en hoe de werking verloopt. Wij besteden daarbij extra aandacht aan esthetiek en ergonomie.
  • Intern maken wij een technische analyse die geldt als leidraad voor onze programmeurs. Daarbij worden keuzes gemaakt rond technologie, structuur en werking van de database, afbakening van modules, etc.
  • Opvolging: als klant wordt u actief betrokken bij de ontwikkeling. Omdat het om webgebaseerde software gaat, kunt u online de stand van zaken meevolgen en bepaalde onderdelen testen. Hierdoor kunnen we heel kort op de bal spelen en de software aanpassen waar nodig terwijl we nog aan het ontwikkelen zijn!
  • Testen: wij testen alle onderdelen en processen met diverse datasets. Zo kunnen we nagaan of er bedrijfskritische bugs of andere problemen optreden en deze verhelpen.

4. Oplevering

We installeren de toepassing op uw server of in ons Datacenter en overlopen samen alle functionaliteit. Uiteraard zorgen we ervoor dat u een instructie of opleiding krijgt in het gebruik van de software, en we helpen u actief bij de ingebruikname. Doorgaans zorgen we er overigens voor dat de interface zo duidelijk is dat het gebruik eenvoudig en transparant is.

5. Garantie en nazorg

Bij elke opgeleverde toepassing spreken we ook een garantieperiode af. Zo krijgt u de gelegenheid om de software uitgebreid te testen in diverse omstandigheden. Komen er in deze periode nog bugs of onvolkomenheden naar boven, dan verhelpen we die gratis.

In de daaropvolgende periode blijven we voor u beschikbaar voor support en opvolging. Sessies rond evaluatie of mogelijke verbeteringen zijn altijd gratis. Indien gewenst zorgen we voor actualisering, aanpassing of uitbreiding van de functionaliteit – in regie of na het maken van een offerte voor de gevraagde werken.

Misschien heeft u vragen over de te bewandelen weg als u een web gebaseerde oplossing wil voor uw IT-noden.

Bedrijfapplicatie bouwen Antwerpen
Een website laten maken of project starten?
Mail ons of bel
+32 3 325 16 01.

Een van onze projecten

ExpoNet beheerprogramma

Standenbouw intranet

Lees meer