Incasso-team website

Deze applicatie automatiseert maximaal de invordering van schulden, met onder meer: debiteurenbeheer, facturatiebeheer, opmaak, versturen en opvolgen van rappels, financiële opvolging, voorbereiden van dossiers voor gerechtelijke opvolging door deurwaarders, advocaten, etc.

Elk dossier heeft een gedetailleerde historiek, met preciese berekening van kosten, interesten, etc.