Een webwinkel op maat van uw bedrijf

Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, is het bouwen van een webshop voor Indigo Productions altijd maatwerk. Wij adviseren en begeleiden u bij de realisatie van uw e-commerce project. Daarbij volgen we een traject waarbij alle aspecten aan bod komen. En hun juiste plaats krijgen in het proces.

1. Analyse van de huidige situatie en doelstelling

Misschien hebt u al een webshop en wil u deze aanpassen of verbeteren, gebaseerd op uw ervaringen? Of gaat het om de eerste stappen van uw bedrijf in e-commerce?

Samen bekijken we eveneens wat u wil bereiken met uw e-commerce project: zijn de verwachtingen realistisch of moeten ze worden bijgesteld? Welke middelen zijn nodig om de doelstelling te realiseren?

2. In kaart brengen van producten en diensten aanbod

Uiteraard weet u wat u verkoopt… maar misschien is niet alles geschikt voor online verkoop? Of niet in deze vorm? Zijn uw foto’s echt geschikt om iemand online te verleiden? Succesvolle e-commerce heeft, om optimaal te renderen, nood aan een goed gestructureerd aanbod dat eenvoudig en duidelijk aan de klant voorgesteld kan worden. Daarom is het nodig om na te gaan wat u online wil aanbieden en in welke vorm.

Niet alleen wat u verkoopt overlopen we, we bekijken ook wat die verkoop inhoudt. Een verhuurbedrijf is wat anders dan een firma gericht op impulsverkoop aan particulieren. Of misschien verkoopt u producten of diensten gebaseerd op een abonnementsysteem?

Uiteraard staan we stil bij uw doelgroep: is het een B2B site met een beperkt of gespecialiseerd publiek of mikt u ook op particulieren en zo ja: wie zijn dat? Wil u enkel online zakendoen met bestaande klanten of mag iedereen kopen? Beperken we ons tot eigen land, of ziet u het internationaal?

Dit alles geeft ons een goed inzicht in het online aanbod, en kan een eerste aanzet geven voor de algemene aanpak: zakelijk, eerder technisch, verleidelijk,…

3. Het online traject uittekenen

Samen met u bekijken we vervolgens hoe e-commerce er voor uw bedrijf, in het kader van uw doelstellingen en activiteiten, kan uitzien. Werken we met een doorsnee productcatalogus of is er een andere invalshoek nodig? Welke stappen moeten online gevolgd worden? Is online betaling aangewezen of niet? Moeten de goederen verzekerd worden, hoe worden transport en btw berekend, etc… En tot slot: hoe moet het e-commerce traject in uw website en andere online activiteiten (Facebook, Newsletters, E-mailings,…) geïntegreerd worden?

Dit alles leidt tot een functioneel ontwerp waarin het de hele online flow wordt uitgetekend. We krijgen nu een goed beeld van hoe onze e-commerce applicatie er zal uitzien…

4. Integratie met uw bedrijfsprocessen

Vooraleer we écht van start kunnen met het uitwerken komt er nog een belangrijk onderwerp aan bod, dat nogal eens vergeten wordt: hoe integreren we de e-commerce activiteiten met de bestaande bedrijfsprocessen, met andere woorden hoe synchroniseren we het on-line gebeuren met uw CRM, ERP of facturatiesysteem? Diverse onderdelen kunnen aan bod komen:

  • Hoe houden we de productcatalogus up-to-date met nieuwe artikels, prijsupdates, etc. Doet u dat via een online beheersysteem of automatiseren we het proces?
  • Wordt de interne klantenlijst gelinkt aan het e-commerce systeem en zo ja, hoe houden we beide up-to-date?
  • Logistieke controle: zijn er real-time stockcontroles en updates nodig in verband met de leverbaarheid, werkt u met een reservatiesysteem (bv voor verhuurbedrijven), moet er transport gereserveerd worden?
  • Doorgeven van orders: gewoon per e-mail of geautomatiseerd via een webservice?
  • Is online betaling nodig of (nog) niet? En zo ja, is de financiële administratie erop voorbereid?
  • Support is ook voor e-commerce noodzakelijk. Hebt u een helpdesk of support afdeling, dan moeten deze mensen voorbereid worden. Of kiezen we voor on-line support?
  • Misschien wil u meteen een online factuur afleveren en deze meesturen? In ieder geval moeten online verkochte zaken vlot gefactureerd worden. Hoe pakken we dat aan?

Het bovenstaande geeft een algemeen overzicht van de organisatorische aspecten van e-commerce. Voor ieder bedrijf zijn de antwoorden weer anders en vaak komen er nog andere zaken bij kijken.  De ervaring leert ons, dat als deze vragen over het hoofd gezien worden,  e-commerce vaak eerder een “last” dan een “lust” is. Daarom besteden we hieraan van bij de start de nodige aandacht.

5. Aanvullende functionaliteit

Naast de eigenlijke e-commerce functionaliteit, moet er gedacht worden aan bijkomende processen die het online zakendoen ondersteunen of aanvullen. Diverse zaken passeren de revue, met voorop meestal online marketing:  hoe bereiken we nieuwe en bestaande klanten? Werken we met nieuwsbrieven of e-mailings, aandacht voor SEO, online adverteren (SEA), …

Customer relations komen eveneens aan bod: nieuwe en bestaande klanten moet gefideliseerd worden. Hiervoor bestaan weer diverse mogelijkheden: e-mail alerts, tevredenheidsenquêtes, etc. Daarnaast biedt e-commerce ideale kansen tot upselling, of het vergroten van uw omzet aan bestaande klanten. Door hierrond een goede strategie uit te werken kunnen we er vaak voor zorgen dat uw klant meer en vaker bij u bestelt in plaats van bij uw concurrent. Een goede klantenprofilering, aanbiedingen en promoties op maat, etc. kunnen hierbij sterke wapens zijn.

6. Technische uitvoering en opvolging

De technische uitvoering door ons team van programmeurs verloopt altijd op een transparante manier, waarbij u van ons inzicht krijgt in de technische processen. U kunt deze ontwikkeling meestal op de voet volgen op een zogenaamde beta- of testsite. Hierbij kunt u tijdig feedback geven en kan er worden bijgestuurd waar nodig.

Na het testen en de lancering van uw e-commerce project blijft Indigo Productions u uiteraard met raad en daad bijstaan. Zo kan na verloop van tijd het hele e-commerce proces geoptimaliseerd worden.

Een webshop opzetten vergt een zorgvuldige voorbereiding. Een paar producten met foto online plaatsen in een standaard shopping cart en wachten tot de bestellingen binnenstromen lukt meestal niet. Als u uw investering wil laten renderen is een professionele aanpak noodzakelijk.

Webshop op maat Antwerpen
Een webshop op maat?
Mail ons of bel
+32 3 325 16 01.

Een van onze projecten

Brainscape website

Recycleer je apparaten

Lees meer