Uw website ontwerpen... hoe doen wij dat?

Een responsive website bouwen vergt een systematische aanpak. Samen met onze klanten doorlopen we drie fases, waarin we stap voor stap dichter bij het gewenste resultaat komen. In elk stadium is er ruimte voor gesprek, evaluatie en bijsturing. Zo wordt u als klant actief betrokken bij het tot stand komen van uw website. Stappen van het bouwen van een website

1. Uw nieuwe website: de voorbereiding

Inleidende gesprekken en analyse: Een goed begin is het halve werk… we starten met aandachtig te luisteren naar uw wensen en behoeften tijdens een analysegesprek. Wat wil u met uw website bereiken? Voor welke doelgroep is hij bestemd? Welke inhoud en functionaliteit wil u aanbieden? Uw input leggen we naast onze kennis van zaken en ervaring. Samen leggen we zo de grondslag van uw nieuwe website.

Een transparante offerte: We beschrijven hierin duidelijk de diverse onderdelen en functionaliteit die uw website zal bieden, samen met het budget. We zorgen ervoor zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat u mag verwachten, zonder al te veel technisch jargon. Zo weet u precies waar u aan toe bent: wat is inbegrepen, wat niet? Zijn er extra’s? Zo ja, wat kosten die dan? Zijn er nog onduidelijkheden, blijven er nog vragen? Dan overlopen we alles nog eens, tot de violen helemaal gelijkgestemd zijn. Als het zover is, kunnen we van start gaan!

2. Ontwerp en programmatie

Functioneel ontwerp: In dit stadium doen wij grondig ons huiswerk om alle aspecten van uw project uit te tekenen: we tekenen de diverse onderdelen van de site uit en bepalen aan de hand daarvan een duidelijke paginaverdeling en navigatiestructuur. Op basis van de gewenste uitstraling werken we aan een gepaste “look and feel”. Zijn er technische hindernissen te nemen? Dan houden we daar in dit stadium al rekening mee.

Grafisch ontwerp: Gewapend met de kennis die we in het vorige stadium opbouwden, maken onze designers een grafisch ontwerp. Soms is dat één voorstel, soms zijn het er meer. Zijn er diverse types pagina’s, dan maken we een ontwerp voor elk daarvan. U krijgt nu als klant al een goede indruk hoe uw website zal ogen, hoe de diverse pagina’s met elkaar gelinkt zijn en hoe de navigatie verloopt. Dit alles bespreken en beoordelen we samen, we sturen bij waar nodig, tot u helemaal tevreden bent.

Programmatie van de site: Nu volgt de technische kant. Onze webdesigners zetten het grafische ontwerp om in html en css code. Onze programmeurs ontwerpen, indien dat nodig is, de database en zorgen voor de achterliggende programmacode - meestal in .Net geschreven, of Javascript voor de front-end functionaliteit.  Als klant kunt u dit proces op de voet volgen: wij zorgen voor een “beta site” waar de onderdelen die al zijn afgewerkt getest kunnen worden.

De inhoud: Soms moet er nog gezorgd worden voor inhoud of “web content”: tekst en/of beeld of videobeelden. Indien nodig nemen wij ook dit onderdeel voor onze rekening.

3. Lancering van uw website en nazorg

Testing: Als alles klaar is, onderwerpen we de site aan een grondige test. Werkt hij zoals het hoort in alle browsers? Werken alle links naar behoren? Loopt alles zoals het hoort, ook als de bezoeker niet “volgens het boekje” tewerk gaat? Is de site voldoende beveiligd, etc… Waar nodig is, brengen we nu nog de laatste correcties aan.

Live! De lancering van een nieuwe website is altijd een bijzonder moment. U hebt erop gewacht en mag tevreden zijn met het resultaat. En ook voor ons is dit telkens weer een moment om naar uit te kijken. Een nieuwe site online zetten is toch altijd weer een beetje beroepstrots ervaren. Gelukkig zijn we dat na al die jaren ervaring nog lang niet kwijtgespeeld!

Nazorg en support: Na de lancering blijven we de zaken opvolgen. Is er een CMS, dan wilt u soms wat verduidelijking hoe een en ander werkt. Misschien blijkt na een tijdje dat er toch nog hier en daar wat bijgestuurd moet worden? Wij blijven ook na de oplevering permanent tot uw dienst.

Uw website project verdient de best mogelijke zorg. Daarom werken we altijd volgens een goed gestructureerd plan. Alles wordt grondig en gefaseerd afgewerkt. Onze jarenlange ervaring leert ons dat deze werkwijze een maximaal resultaat oplevert.

indigo productions nerd
Een website laten maken of project starten?
Mail ons of bel
+32 3 325 16 01.

Een van onze projecten

Wellness Kliniek Responsive Website

Bijzonder druk bezochte website van de gekende Wellness Kliniek

Lees meer